M4 Ready

kurz pro každého, kdo se chce dozvědět více o zakládání sborů v evropském kontextu, připravit se na založení sboru nebo prozkoumat, zda je právě zakládání sboru jeho povoláním

Co je M4 Ready?

M4Ready je 9-10 měsíční online kurz, který nabízí základní školení lidem, kteří mají potenciál zakládat, vést nové sbory nebo se na jejich zakládání podílet.

Naším cílem je pomoci vám zjistit:

 

zda máte touhu a jste povoláni do služby zakládání sborů
zda sami sebe vidíte jako člena týmu zakládajícího nové sbory

zda se vidíte v roli vedoucího místního sboru či v roli jiné s jasnou perspektivou důležitosti zakládání sborů

Zapoj se do M4 Ready

Kurz je určen především pro mladší vedoucí v místních sborech, které láká zkoušet něco nového, kteří podněcují k novým věcem a přinášejí změny. Pomůže ale každému, kdo se chce rozvíjet v dovednostech vedoucího v křesťanské službě.

Šest modulů

Zakládání sborů: Porozumění procesu zakládání nových sborů

Osobní rozvoj: budování kompetencí a odolnosti

Evangelizace: Sdílení Evangelia a porozumění kontextu

Komunikace: Kázat a vyučovat biblicky a relevantně

Týmový rozvoj: Budování zdravého a funkčního týmu

Učednictví: Budování kultury učednictví

M4 Ready obsahuje

Online kurz

M4 Ready kurz je tvořen ze dvou částí. Jednou je samotný online kurz, obsahující 6 hlavních témat – modulů. Každý modul obsahuje 10 – 12 krátkých videí. S videi a tématy jsou v kurzu spojeny úkoly. 

Vedení mentorem

Druhou část tvoří pravidelné setkávání účastníků a jejich mentorů v kontextu místního prostředí. To jsou příležitosti k hlubším diskuzím celého procesu.

Regionální setkání

Během kurzu se 5-6 krát setkáte s dalšími účastníky a  mentorem z vašeho města nebo regionu.

Inspirativní víkend

Všichni účastníci M4 Ready budou mít možnost setkat se s týmy zakladatelů sborů v rámci tréninku M4.

Jak vypadá M4 Ready?

Vyzkoušej si online kurz M4 Ready. Přístup k prvnímu modulu ZDARMA:

Český tým M4 Ready

Jiří Unger

Vedoucí projektu M4 Ready v České republice
E-mail: unger@ea.cz

Karel Hennhofer

Koordinátor M4 Ready 

Tomáš Grulich

Člen týmu M4 Ready

Petr Dvořáček

Člen týmu M4 Ready

Jana Macková

Administrátor M4 Ready