M4 Ready

nuorille aikuisille, jotka haluavat istuttaa, johtaa ja moninkertaistaa kristillisiä yhteisöjä ja seurakuntia Euroopassa

Liity M4 Ready:n

Jos olet nuori johtaja, joka on kiinnostunut oppimaan lisää seurakunnanistutuksesta ja mahdollisesta roolistasi siinä, liity M4 Ready kokemukseen nyt.

Mikä on M4 Ready?

M4 Ready on kurssi nuorille johtajille paikallisissa seurakunnissa, kirkkokunnissa ja järjestöissä, joilla on jo hallussaan joitakin johtajuustaitoja, haluavat aloittaa uusia asioita ja tuoda muutosta.

M4 Ready auttaa nuoria johtajia tutkimaan:

Onko heillä intohimo ja kutsumus seurakunnanistutukseen
Voivatko he nähdä itsensä osana seurakunnanistutustiimiä

Voivatko he nähdä itsensä johtajana paikallisessa seurakunnassa tai jossakin toisessa roolissa ja saada selkeän näkökulman seurakunnanistutuksen tärkeydestä

Kuusi moduulia

Seurakunnanistutus: Uuden seurakunnan istuttamiseen liittyvän prosessin ymmärtäminen

Henkilökohtainen kehitys: Itsensä hallitseminen ja resilientti elämäntapa

Evankeliointi: Evankeliumin jakaminen ja sen kontekstin ymmärtäminen

Kommunikaatio: Saarnaaminen ja opettaminen raamatullisesti ja ymmärrettävästi

Tiimin kehittäminen: Terveen ja hyvin toimivan tiimin rakentaminen

Opetuslapseus: Opetuslapseuskulttuurin luominen

Viisi elementtiä

Verkkokurssi

Kurssi sisältää 6 moduulia opetusta sekä asiaankuuluvia tehtäviä paikallisissa yhteyksissä toteutettavaksi. Tätä täydentää osallistujan työkirja, joka auttaa osallistujia pysymään kurssilla mukana.

Mentorointisuhde 

Mentorit tukevat ja rohkaisevat osallistujia läpi oppimisprosessin ja pitävät heidät tilivelvollisina edistymisestään.  Mentorointi voi tapahtua kahdenkeskisesti, pienryhmissä tai joukoissa. Eri maat valitsevat mentoroinnin intensiteetin eri tavoin (esimerkiksi kaksi kertaa jokaisessa moduulissa, kerran jokaisen moduulin jälkeen). 

Aloitusviikonloppu

Kaikkien osallistujien kokoontuminen (alueella tai kirkkokunnassa), joka järjestetään moduulin 1 lopussa. Se on tilaisuus etsiä Jumalan kasvoja yhdessä ja tutustua paremmin toisiin kurssilaisiin.

Paikalliset kokoontumiset

Tapaaminen paikallisessa seurakunnassa 5-20 alueen osallistujan ja heidän johtajiensa kanssa. Tyypillisesti koko kurssin aikana järjestetään 4-5 tapaamista, jotka mahdollistavat tilan osallistujien keskinäiselle tuelle ja rohkaisulle.

Opintomatka

Tämä inspiroiva matka on usein kaikille M4 Ready osallistujille kansainvälinen matka ympäri Eurooppaa. Se on ylistyksen ja oppimisen aikaa paikassa, jossa seurakuntia istutetaan erilaisissa olosuhteissa.

Koe M4 Ready

Koe M4 Ready verkkokurssi ilmaiseksi: nyt pääset ilmaiseksi tutustumaan ensimmäiseen moduulin seurakunnanistutuksesta

Tiimi

Kenno ja Jana Leier

M4 Ready johtajat
E-mail: kenno@m4europe.comjana@m4europe.com