M4 Ready

For unge mennesker som ønsker å plante, lede og multiplisere kristne felleskap og kirker i Norge og Europa.

Bli med på M4 Ready

Hvis du er en leder som er interessert i menighetsledelse og å lære mer om menighetsplanting, bli med på M4 Ready.

Hva er M4 Ready?

M4 Ready er et kurs for unge ledere i lokale kirker, kirkesamfunn eller organisasjoner som ønsker å starte nye initiativ og bringe endring

M4 Ready hjelper unge ledere å utforske: 

Om de har et kall til menighetsplantning
Om de kan se seg selv som en del av et menighetsplanter team

Om de kan se seg selv som en leder i en lokal menighet eller i andre roller med et klart perspektiv på viktigheten av menighetsplantning   

Seks moduler

Menighetsplanting: Fortså prosessen med å plante en ny menighet

Selvledelse: Utvikling av selvledelse og en resilient livsstil  

Evanglisering: Presentere evangeliet og forstå konteksten 

Kommunikasjon: Forkynne og undervise bibelsk og relevant 

Teambygging: Bygge et sunt og velfungerende team

Disippelskap: Skape en disippelkultur 

Fem elementer

Online kurs

Kurset inneholder 6 moduler med undervisning og oppgaver som skal gjennomføres gjennom året. 

Mentorrelasjoner

Mentorene støtter og oppmuntrer deltakerne gjennom hele prosessen og holder dem ansvarlig for at de følger programmet. Mentoring kan skje en-til-en, eller i smågrupper. 

Weekend

Hver høst vil alle deltakerne møtes til en helg fylt med lovsang, relevant undervisning og felleskap. 

Regionale samlinger

I løpet av året på M4 Ready vil det arrangeres 4-5 regionale samlinger, som arrangeres av de regionale lederne. Dette er viktige samlinger for å møtes, snakke sammen og oppmuntre hverandre gjennom hele reisen.

Studietur

I mars hvert år legges det opp til en frivillig studietur til London der vi lærer om erfaringer fra menighetsplanting.  

Opplev M4 Ready

Opplev M4 Readys onlinekurs gratis: her er tilgang til første modul om menighetsplanting

Team

Daniel Sæbjørnsen

M4 Ready Norge

Christian Løkhammer

M4 Norge Administrasjon

E-post: christian@tremorkirken.no

Fredrik Ree

M4 Ready Norge

E-post: fredrik@tremorkirken.no

Chelsea Ree

M4 Norge Administrasjon

E-post: chelsea@m4norge.no