Bli med på M4 Ready!

Hva vil du oppnå gjennom å være med på M4 Ready?

M4 Ready er et kurs for unge ledere i lokale kirker, kirkesamfunn eller organisasjoner som ønsker å starte nye initiativ og bringe endring

M4 Ready hjelper deg å utforske:

Om du har et kall til menighetsplantning

Om du kan se deg selv som en del av et menighetsplanter team

Om du kan seg selv som en leder i en lokal menighet eller i andre roller med et klart perspektiv på viktigheten av menighetsplantning   

Dette får du:

  • lSeks moduler med ukentlige oppgaver
  • Coaching og individuell oppfølging
  • Kurshefte
  • Fire-fem regionale samlinger
  • Oppstartsweekend med alle regionene
  • Londontur (ikke obligatorisk)

Mentoring:

Det forventes at du gjennom kurset skal ha en mentor. For mange vil det være naturlig at det er ledere fra egen sammenheng.  Vi har lagt opp til seks samtaler i løpet av de ni månedene kurset varer; en samtale etter hver av de seks modulene.

Vi vil oppfordre deg til å ta initiativ til at dette er på plass når vi starter opp prosessen i slutten av august. Du vil bli spurt om dette når de regionale lederne ringer deg etter at du er påmeldt, derfor er det bra om du snakker med noen i din sammenheng for å avklare dette.

Hva du må gjøre:

Meld deg på: Kurset koster 4200 kroner pr. deltaker, som må betales for å fullføre påmeldinga. Dette inkluderer all online undervisning, oppfølging og oppstartsweekend. Vi anbefaler deg til å søke din lokale menighet eller kirkelige sammenheng om støtte.

Opprett bruker: Så snart du har fullført registreringa, vil du få tilsendt en kurskode. Denne bruker du for å få tilgang til kursplattformen.

Regioner

M4 Ready er oppdelt i ulike regioner. For å skape en mer lokal opplevelse ogtilhørighet, har hver region lokale ledere og egne samlinger. Du kan lese mer om de ulike regionene nedenfor.

Er du klar for M4 Ready?

Ønsker du å bli med på M4 Ready 2023?

Allerede påmeldt?